Oefenen.nl maakt programma's voor mensen die hun lees-, schrijf- en digitale vaardigheden willen verbeteren. Meer dan 450.000 mensen maken regelmatig gebruik van de programma's en de waardering is hoog. Bekende programma's zijn Klik & Tik, Lees en Schrijf!, Taalklas en Groen Doen

Om het leereffect te verhogen, gebruiken de programma's verschillende middelen: online opdrachten, oefeningen uit een werkboek of werkbladen, individueel werken en onder begeleiding en online hulp via skype of chat. Voor de programma's Klik & Tik, Lees en Schrijf! en Uit en Thuis heeft Mevrouw van Mulken samen met Ella Bohnenn, Anita Middel en Fouke Janssen verschillende werkboeken gemaakt. Veel beeld, goed leesbaar en fraai vormgegeven.  

Inmiddels zijn er al meer dan 160.000 van deze werkboeken verspreid.