Vormgeving vakblad voor global health professionals

Medicus Tropicus is een vakblad voor professionals in global health: artsen, verpleegkundigen en verloskundigen, onderzoekers, studenten en andere global health experts die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de gezondheidszorg in lage- en middeninkomenslanden. Vakblad MT biedt een platform voor medische en niet-medische achtergrondartikelen over dit actuele onderwerp.

Mevrouw van Mulken restylde het blad in 2013 en verzorgt sindsdien 4 x per jaar de vormgeving.

De coverfoto's zijn van fotograaf Hanneke de Vries. Alle edities zijn online te lezen.