Vormgeving vakblad voor global health professionals

Medicus Tropicus is een vakblad voor professionals in global health: artsen, onderzoekers, studenten en andere global health experts. Het biedt een platform voor medische en niet-medische achtergrondartikelen over dit belangrijke en actuele onderwerp.

Mevrouw van Mulken restylde het blad in 2013 en verzorgt sindsdien 4 x per jaar de vormgeving.

De mooie coverfoto's zijn van fotograaf Hanneke de Vries. Alle edities zijn online te lezen.