'Onze tafel staat vol eten'

Het Julius Centrum van het UMC Utrecht doet wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe behandelmethoden binnen de eerstelijnsgezondheidszorg. 

Voor een onderzoek naar de preventie van hart- en vaatzieken werden vrouwen met een Turkse en Surinaams-Hindoestaanse achtergrond gevraagd hoe ze denken over hun gezondheid en wat ze doen om gezond te leven. Inzicht in de leefstijl en de opvattingen over gezondheid worden gebruikt in het ontwikkelen van gezondheidsbevordering ter voorkoming van hart en- vaatziekten bij deze vrouwen.

Mevrouw van Mulken maakte een (publieks)visualisatie van de onderzoeksresultaten en verzorgde de vormgeving van het onderzoeksrapport.