Identity voor symposium Mind Matters 

Voor 5 van de 10 mensen in rijke landen en voor 9 van 10 mensen in arme landen komt psychische hulp vaak te laat of is ontoereikend. Niet zo vreemd dus dat de NVTG met het symposium Mind Matters hier aandacht voor vraagt.

Mind Matters gaat over de psychosociale hulp aan mensen in crisissituaties. Hulp voor deze mensen bestaat vaak uit medische hulp en hulp bij het herstel van basisvoorzieningen terwijl de behoefte aan psychosociale hulp minstens zo groot is. Experts uit de culturele psychiatrie en geestelijke gezondheidzorg in binnen -en buitenland spreken over de mogelijkheden om de psychosociale zorg aan deze groep mensen wereldwijd te verbeteren. 

Naast het symposium Mind Matters (live gestreamd vanuit een studio) worden ook een webinar en een vakblad rondom dit onderwerp uitgegeven.

De NVTG, beroepsvereniging voor global health professionals, organiseert congressen en symposia en stimuleert onderzoek en onderwijs over medische zorg in lage -en middeninkomens landen.