Identity voor symposium Mind Matters 

Volgens schattingen van de WHO ontstaat bij 1 op de 4 mensen wereldwijd op een zeker moment in het leven de behoefte aan psychische hulp. Vaak is deze hulp ontoereikend. In rijke landen is dat de realiteit voor 5 van de 10 mensen en in arme landen voor 9 van de 10. Niet zo vreemd dus dat de NVTG hier regelmatig aandacht voor vraagt.

Het online symposium Mind Matters gaat over de psychosociale hulp aan mensen in crisissituaties. Hulp voor deze mensen bestaat vaak uit medische hulp en herstel van basisvoorzieningen terwijl de behoefte aan psychosociale hulp minstens zo groot is. Experts uit de culturele psychiatrie en geestelijke gezondheidzorg in binnen -en buitenland spreken over de mogelijkheden om de psychosociale zorg aan deze groep mensen wereldwijd te verbeteren. 

Naast het symposium Mind Matters (live gestreamd vanuit een studio) worden ook een webinar en een vakblad rondom dit onderwerp uitgegeven.

De NVTG vroeg om een symposiumstijl die via verschillende kanalen ingezet kan worden. We bedachten in korte tijd een pakkend en opvallend beeld voor dit jaarlijkse online symposium.

De NVTG, beroepsvereniging voor global health professionals, organiseert congressen en symposia en stimuleert onderzoek en onderwijs over medische zorg in lage -en middeninkomens landen. 

Lees meer over de congressen van de NVTG op hun website