Jaarverslag

De NVTG, vakorganisatie voor global health professionals, organiseert congressen en symposia en stimuleert onderzoek en onderwijs over medische zorg in lage -en middeninkomens landen.  Mevrouw van Mulken maakte het jaarverslag  met een helder overzicht van hun activiteiten in 2021.