Jaarverslag

De NVTG, vakorganisatie voor global health professionals, organiseert congressen en symposia en stimuleert onderzoek en onderwijs over medische zorg in lage -en middeninkomens landen. Mevrouw van Mulken verzorgde het jaarverslag  met een helder overzicht van hun activiteiten in 2022.