Jaarverslag

De NVTG, vakorganisatie voor global health professionals, organiseert congressen en symposia en stimuleert onderzoek en onderwijs over medische zorg in lage -en middeninkomens landen.  Mevrouw van Mulken maakte een fraai jaarverslag  dat een goed overzicht geeft van hun activiteiten van het afgelopen jaar.