Ziek door werk

Het Instituut Asbestslachtoffers begeleidt mensen, die ziek zijn geworden door het werken met asbest, bij het verkrijgen van een schadevergoeding van de werkgever of de verzekering. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen die hier recht op hebben, de weg naar deze vergoeding kunnen vinden, wilde het IAS een nieuwe website.

Mevrouw van Mulken maakte samen met Diet Rademaker een nieuw visueel ontwerp en een nieuwe content structuur voor hun website.

Centraal staan portretten van de mensen op wie het werken met asbest veel impact heeft gehad. We portreteerden de (meestal) mannen thuis en vroegen hen daarbij een foto te laten zien uit hun arbeidsverleden. De vaak aangrijpende interviews geven een intens beeld van hun persoonlijke geschiedenis en de rol die het Instituut Asbestslachtoffers speelt bij het verkrijgen van de compensatie waar ze recht op hebben.   

In samenwerking met Wilco van Dijen en DivTag.